27-02-2013 Gemeente Dronten introduceert duurzaamheidslening

27 februari 2013

Eind 2012 heeft de gemeenteraad voor de jaren 2012 tot en met 2016 geld beschikbaar gesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particuliere woningbezitters. Het college heeft op 5 februari 2013 besloten deze verordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Keurt de gemeenteraad de verordening goed, dan gaat de regeling begin april van start.

Energiebesparend of –opwekkend

Een duurzaamheidslening is een lening met een zeer lage rente die gebruikt kan worden voor het uitvoeren van energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen aan de eigen woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, dak- of gevelisolatie of gebruik van een warmtepomp.

Verordening

Om de duurzaamheidsleningen ook daadwerkelijk te kunnen verstrekken moest er nog een aantal zaken geregeld worden. Het belangrijkste is het vaststellen van de verordening Duurzaamheidslening Dronten 2012. In deze verordening worden de voorwaarden vastgelegd die gesteld worden om voor een lening in aanmerking te komen vastgesteld. Daarnaast moet er met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) nog een deelnemingsovereenkomst worden aangegaan. De SVn voert het financiële deel van de regeling uit en verstrekt daadwerkelijk de lening aan de aanvragers.

Duurzaam Dronten

De gemeente Dronten heeft in haar beleidsnota Duurzaam Dronten aangegeven dat zij duurzaamheid belangrijk vindt en dat zij de samenleving wil stimuleren om energiebesparende dan wel energieopwekkende maatregelen te nemen. De gemeente hoopt dat door het beschikbaar stellen van de duurzaamheidslening particuliere woningbezitters net dat zetje krijgen dat nodig is om tot het uitvoeren van maatregelen over te gaan

 

© Wouda installatietechniek, Dronten

Powered by: VWA software marketing design


Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies