11-06-2012 Tot € 650,- subsidie op zonnepanelen

15 juni 2012

Vrijdag 8 Juni heeft Minister Verhagen de Tweede Kamer officieel geïnformeerd over de subsidie op zonnepanelen. In het begrotingsakkoord is afgesproken een subsidieregeling voor zonnepanelen te openen voor 2012 en 2013.
De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is beschikbaar voor particulieren. Voor elk adres kunt u maximaal één aanvraag indienen. De subsidie is niet bedoeld voor ondernemers.
Het subsidiebedrag is 15 % van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie dan moet de installatie groter zijn dan 0,6 kilo Wattpiek. U kunt maximaal € 650,- subsidie krijgen.
Vanaf 2 juli 2012 kunt u digitaal subsidie aanvragen (via DigiD). Het heeft geen zin de subsidieaanvraag vóór 2 juli 2012 in te dienen. De aanvragen die voor 2 juli 2012 binnenkomen zullen worden afgewezen. Daarnaast is het belangrijk dat u digitaal, een getekende koopovereenkomst voor de zonnepanelen meestuurt. De koopovereenkomst (oftewel een getekende offerte) moet gedateerd zijn op 2 juli 2012 of daarna.

Dagelijks kunnen er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de subsidieregeling zonnepanelen. Houdt u hiervoor de webpagina van Agentschap NL in de gaten.
Samenvatting subsidieregeling:
• De subsidie wordt uitgevoerd door Agentschap NL en kent een maximum van 22 miljoen in 2012 en 30 miljoen in 2013;
• Subsidie is alleen voor particulieren en niet voor zakelijke gebruikers;
• Subsidie gaat in op 2 Juli 2012;
• Subsidie bedraagt 15% van het aankoopbedrag van de materialen;
• Er is dus geen subsidie op de installatiekosten;
• Alleen installaties groter dan 600 Wp komen in aanmerking voor subsidie;
• Per installatie wordt maximaal 3500 Wp gesubsidieerd, wat overeenkomt met een bedrag van €650,-;
• 1 aanvraag per adres is mogelijk;
• Particulieren moet zelf subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL;
• Particulier vraagt subsidie aan met een getekende overeenkomst gedateerd op of na 2 Juli;
• Meteen na beschikking wordt de subsidie uitbetaald;
• Na openstelling regeling zal Agentschap NL inschatting publiceren over beschikkingstermijn. (Duur tussen aanvraag en toekenning/afwijzing);
• Samenloop met andere subsidies wordt uitgesloten;
• Meteen na de beschikking wordt de subsidie uitbetaald;
• De installatie moet binnen 6 maanden gerealiseerd zijn.

 

 

© Wouda installatietechniek, Dronten

Powered by: VWA software marketing design


Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies