Salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vervangen door een terugleversubsidie

22 juni 2018

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen zal komen te vervallen. Hier komt een terugleversubsidie voor in de plaats, waarbij de terugverdientijd van circa 7 jaar overeind blijft.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is terug geleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betaalt hoeft te worden. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

Details van regeling deze zomer bekend
Er komt één loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), waar particulieren en bedrijven de terugleversubsidie aan kunnen vragen.  Hiermee wil de overheid de opwekkers van duurzame energie optimaal faciliteren. Hoe de hoeveelheid terug geleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Lees hier de uitgangspunten van de terugleversubsidie.

 

© Wouda installatietechniek, Dronten

Powered by: VWA software marketing design


Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies